Skolstart 2018
10/1 är planeringsdag för all personal och skolan är stängd. Eleverna börjar 11/1. På Broskolan och Mockasinen börjar eleverna 10/1.

Nyheter


4B belyser hur en vikingabegravning kan gå till.

Skolval 2017

Har du barn som fyller sex år under 2017? De kan då börja i förskoleklass vid höstterminens start. Mellan den 15 januari och 15 februari 2017 kan du som vårdnadshavare välja skola. Inför skolvalperioden skickas en broschyr med information om valet från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Vårdnadshavare till elever som ska byta skola nästa läsår ska också ansöka under skolvalsperioden. Du kan läsa mer om skolvalet och om hur du jämför mellan skolor här.

Föräldraråd ht17

Gäller även Mockasinen och Broskolan.

*28 november 2017 kl. 18.00-19.30

Här finns protokollen från vårterminens föräldrarådsmöten;

*5 april kl.18.00-20.00

*15 februari kl. 18:00 - 20:00

Nu har vi en app  som man kan ta hem gratis på smarta telefonen med matsedel för 4 veckor åt gången. Appen heter "Skolmaten" och har en kniv & gaffel korsade. Där går ni in och väljer Stockholm kommun, sedan väljer ni stockholm stad och sedan skola så hittar ni Solbergaskolan.

Kalendarium