Vår vision

 

”På vår skola ska ingen elev riskera att bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling. Alla elever ska känna att de bli respekterade. Alla elever ska veta att det finns vuxna omkring dem som de kan vända sig till om de själva eller någon kamrat behöver hjälp. Solbergaskolan har en plan mot kränkande behandling och diskriminering. Alla vuxna ska agera i enlighet med planens innehåll och innebörd.”

Det stora förebyggande arbetet sker under hela skoldagen (på raster, i korridoren, i matsalen, i klassrummet mm)i kontakten mellan vuxna och elever. 

Dela:
Kategorier: