Trygghetsteam

Från och med januari 2017 träffas Trygghetsteamet jämna veckor (onsdagar 13.30-14.30). Varannan vecka används tiden till att arbeta och stötta pedagoger/verksamheten. Några gånger per termin träffas Trygghetsteamet tillsammans med elevhälsoteamet. Trygghetsteamet arbetar med frågor som rör diskriminering och kränkande behandling, samt trygghet i skolan. I Trygghetsteamet lyfts anmälningar som kommit rörande kränkande behandling eller diskriminering. Det diskuteras om ärendet även ska lyftas i Elevhälsoteamet och det bestäms vem i trygghetsteamet som ska följa upp ärendet. Trygghetsteamet planerar olika kamratfrämjande aktiviteter på skolan. På mellanstadiet driver trygghetsteamet gruppsamtal med eleverna i förebyggande syfte.

Varje vuxen ansvarar för att följa skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Här kan du ladda ner dokumentet om Solbergaskolans arbete mot diskriminering och krämkande behandling.

Trygghetsteamets medlemmar (från vänster)

Susanne Stenlund (Biträdande rektor)
susanne.stenlund@stockholm.se 
0761-221659

Lydia Haile (åk 3/Höjden/lågstadiet)
lydia.haile@stockholm.se

Erik Rygfelt Vilander (lärare mellanstadiet /resurs FG)
erik.rygfelt.vilander@stockholm.se

Nadia Ryö (lärare Åk2)
nadia.ryo@stockholm.se

Pia Mauritzson (fritidsklubben /resurs mellanstadiet)
pia.mauritzson@stockholm.se

Carla Brieba (F-klass)
carla.brieba@stockholm.se

      

Dela:
Kategorier: