Trivselregler

 

Solbergaskolans trivselregler:

• Vi bemöter varandra med hänsyn och respekt.
• Vi passar tider.
• Vi har med oss det material som behövs för att kunna göra ett bra arbete på lektioner.
• Vi använder inte mobiltelefoner under lektion om inte annat avtalats med undervisande lärare. Mobilen ska ha ljudlöst läge.
• Vi tar av ytterkläder (gäller även mössa, keps etc.) i matsalen.
• Vi tar av ytterkläder i klassrummet.
• Vi äter skolans mat i matsalen.
• Vi hjälps åt att hålla det snyggt och rent i skolan.
• Vi röker och snusar inte inom skolans område

 

Konsekvenser om elev bryter mot skolans ordningsregler:

1) Personal/undervisande lärare tillrättavisar och samtalar med eleven och meddelar vårdnadshavare.

2) Mentor kallar elev och vårdnadshavare till skolan på möte om eleven trots uppmaning fortsatt bryter mot skolans ordningsregler.

3)  Biträdande rektor kallar vårdnadshavare och elev till möte på skolan om eleven fortsatt bryter mot skolans ordningsregler.

4) Rektor kallar till möte om problemet kvarstår. Beslut kring vidare åtgärder fattas.

Vid behov:
Samråd med EHT.
Disciplinära åtgärder kan vidtas utifrån skollag (2010:800).

Skolan ansvarar inte för borttappade/försvunna ägodelar. Ta därför inte med värdesaker till skolan.

 

Dela:
Kategorier: