Solbergaskolans föräldraråd

 

En stor del av sin vakna tid befinner sig våra barn i skolan. Vi vill att miljön i skolan och utbildningen som de får ska vara den bästa för dem.

Därför behöver föräldrarna engagera sig och det gör man bäst genom att gå med på Solbergaskolans Föräldragrupp.

Idag finns följande föräldrar som träffar skolledningen 2 gånger per termin:                                                                                                                                                    
Paul Comber     

Naznaz Ibrahim

Jan-Erik Stenbäck  

Andreas Lindberg                                                                                                               

Anna Ericsson-Cusin
                                                                       

Vi önskar att fler föräldrar vill vara med i gruppen, gärna från de årskurser där det saknas representanter!

Vill du vara med?
Kontakta oss på: foraldragruppen.solberga@gmail.com

 

Föräldrarådsprotokoll 2017-02-15.

Dela:
Kategorier: