Rastverksamhet

Hos oss på Solbergaskolan har vi rastverksamhet för år 4-6, inomhus på lunchrasten, 3 gånger per vecka och klass. Vi håller till i skolans stora ljushall samt inne i Fritidsklubbens lokaler, som ligger i direkt anslutning till ljushallen.

Där kan eleverna spela schack, pingis och olika sällskapsspel, rita, pyssla eller läsa tidningar. Då skolan har mobilförbud under skoldagen, så gäller det även under rasterna.

Eleverna är uppdelade så att 2 klasser i taget är i rastverksamheten. Detta läsår, 2016/17, ser ut som följer:

 

Måndagar: År 4 och 5

Tisdagar: År 5 och 6

Onsdagar: År 4 och 6

Torsdagar: År 6

Fredagar: År 4 och 5

 

Övriga raster skall eleverna vistas utomhus.

Rastverksamheten håller öppet från klockan 12.00 till 12.25. Vi är alltid 2 vuxna rastvärdar, 1 i ljushallen och 1 som finns inne i klubb-lokalen.

Ansvarig för verksamheten är Pia Mauritzson

 

 

Dela:
Kategorier: