Solbergaskolan

Solbergaskolan är en grundskola som innefattar grundskola åk F-6,förberedelsegrupp, fritidshem och mellanstadieklubb samt grundsärskolorna Broskolan åk F-6 och Mockasinen åk F-9.

Solbergaskolan har 296 elever inskrivna varav 36 elever som läser enligt grundsärskolans ämnesområden.

Verksamheten inhyser sedan januari 2015 lokalmässigt Kämpetorps grundskola med 320 elever inskrivna i dagsläget .

 

 

 

 

 

Kategorier: