Rutiner för specialkost

Ansökan om specialkost ska alltid fyllas i och lämnas till köket innan eleven får specialkost. Detta för att säkerställa att eleverna får korrekt kost.
 

Födoämnesallergi: 
Alltid läkarintyg, även vid prövotid. Prövotiden ska vara specificerad på läkarintyget.
Efter prövotiden är över så ska det finnas ett nytt läkarintyg eller så avslutas kosten.
Nytt läkarintyg ska lämnas av vårdnadshavare vid varje läsårsstart.
 

Icke-allergisk födoämnesöverkänslighet
Alltid läkarintyg, även vid prövotid. Prövotiden ska vara specificerad på läkarintyget.
Efter prövotiden är över så ska det finnas ett nytt läkarintyg eller så avslutas kosten.
Nytt läkarintyg ska lämnas av vårdnadshavare vid varje läsårsstart.

 

Vid diagnos.
Elever med behov av  specialkost, men  saknar möjlighet att få läkarintyg, ska alltid lyftas till skolsköterska och EHT för avstämning innan det beviljas.
 

 

Dela:
Kategorier: