Studiebesök hos Mockasinen

Mockasinen hade på onsdag 23/11 studiebesök av 20 professorer, skolledare och pedagoger från ”National center for teachers development” i Kyoto, Japan.

Delegationen var på uppdrag av Japans regering på studieresa i Danmark och Sverige för att inhämta information om vårt skolsystem och hur vi bedriver utbildningsverksamhet rörande elever med flerfunktionsvariation i såväl grundsärskola som gymnasiesärskola.

Det finns ett stort intresse från vår omvärld gällande den pedagogiska verksamheten som bedrivs inom grundsärskolan i Sverige och Mockasinen har detta år tagit emot tre av varandra oberoende studiebesök från Japan med detta i fokus.

Dela:
Kategorier: