Till innehåll på sidan

Mockasinen

Mockasinens grundsärskola är Sveriges första grundsärskola och invigdes 1969.

Verksamheten är anpassad för elever med flerfunktionsvariation samt intellektuell funktionsnedsättning i skolåren F-9. I dagläget är 26 elever inskrivna och samtliga elever läser enligt kursplan för grundsärskolans ämnesområden.

Vi använder oss av AKK (alternativ kompletterande kommunikation) i olika former utifrån elevens individuella behov exempelvis bilder, symboler, taktila tecken samt stödtecken samt tekniska kompletterande lösningar i form av Touch-kontakter, I-pads med mera.

Anställda på skolan och fritidshemsverksamheten är följande personalkategorier:
Specialpedagoger, speciallärare, elevassitstenter med olika utbildningsbakgrund såsom förskollärare, barnskötare, undersköterskor.

Grundsärskolan har ett eget elevhälsoteam (EHT) som består av biträdande rektor, arbetsterapeut, skolsköterska samt vid behov kurator och psykolog. Under vårterminen kommer Habilitering & Hälsa enhet Årsta knytas till Mockasinen och vi kommer få ett nära samarbete gällande elevernas specifika förutsättningar, anpassningar med mera.

Verksamhetens lokaler är väl anpassade för elevgruppens förutsättningar med bassäng, sinnesrum samt enskild och anpassad skolgård i direkt anslutning till grundskolans skolgård.

 

Dela:
Kategorier: