IT i skolan

            

 

Lära med IT

De flesta klassrummen är utrustade med Smartboards (digitala interaktiva skrivtavlor). De öppnar för en modern och pedagogisk undervisning som stimulerar nyfikenheten och låter eleverna vara delaktiga under lektionerna. I varje klassrum finns även datorer som eleverna använder då läraren tillåter det på lektionstid. Vi har ett snitt på ungefär 2 elever per dator, och elever i lägre årskurser  har även tillgång till Ipads.

Dela:
Kategorier: