Grundskolan

Solbergaskolan är en F-6 skola med drygt 275 elever. Hit går elever varje dag för att utvecklas och lära för framtiden. Skolan byggdes år 1951 och har en vacker arkitektur som bidrar till en trivsam arbetsplats för elever och personal.

 

På Solbergaskolan har vi ett nära samarbete med elever och vårdnadshavare för att följa elevens utveckling mot kunskapsmålen. I detta samarbete ingår även regelbundna möten mellan skolledning och skolans föräldragrupp där vi samverkar till att Solbergaskolan ska utvecklas.

Vi har en stor skolgård med lekplats där eleverna kan samspela i lugn och ro. På rasterna är många vuxna på plats för att säkerställa trygghet och delta i rastverksamheten. Skolgården är skyddad från trafik och ligger nära den fina naturen.

 I skolan har vi ett eget skolbibliotek som är öppet dagligen och bidrar till elevernas läsutveckling.
Skolan är mycket stolt över att vi erbjuder mat som är tillagad på plats. Varje dag serveras flera rätter att välja mellan, även ett vegetariskt alternativ finns att tillgå.

Solbergaskolan mål är att skapa en trivsam arbetsplats för alla elever och all personal.
På Solbergaskolan jobbar det cirka 50 personer. I de yngre stadierna finns en ansvarslärare och även en fritidspedagog/barnskötare kopplad till varje klass. Skolan har en förberedelseklass för nyanlända i Sverige som fokuserar undervisningen på språkinlärning.

Dela:
Kategorier: