Grundsärskola

Mockasinens grundsärskola är Sveriges första grundsärskola och invigdes 1969. Verksamheten är anpassad för elever med flerfunktionsvariation samt intellektuell funktionsnedsättning i skolåren F-9. I dagläget är 26 elever inskrivna och samtliga elever läser enligt kursplan för grundsärskolans ämnesområden.

Verksamheten har även fritidshemsverksamhet och Korttidstillsyn för elever som är i behov av skolbarnsomsorg före och efter skoldagen samt under loven.

Verksamheten utgår från ett perspektiv sprunget ur den tydliggörande pedagogikens grunder. Den pedagogiska miljön är väl anpassad enligt elevgruppens specifika förutsättningar med en egen bassäng, sinnesrum och ett utvecklande och anpassande av användning av IKT- resurser i undervisningen. Vi möter alltid eleven där de befinner sig i sin utveckling utifrån sina specifika förutsättningar.

Vi använder oss av grundskolans skolgård, skolbiliotek, idrotts sal med mera för inkludering med grundskolans elever samt ett antal elever deltar i skollunchen i stora matsalen.

Mockasinen arbetar nära syskonverksamheten Broskolans grundsärskola och delar med dem kompetensutveckling, personalresurser elevhälsoteam med mera.

Grundsärskolorna har under läsåret 2016-2017 påbörjat ett konstprojekt med en konstnär från ”Skapande skola” (se artikel).
Läs mer om oss i artikeln "Lust och delaktighet" i tidningen LÄRA #6/2015.
Här berättar Tidningen UNIK om hur vi jobbar för elevens delaktighet i sin skolgång i sin sommarutgåva 2015.

Broskolans grundsärskola (inriktning träning)  är anpassad för elever inom AST (autismspektrumstörning) samt intellektuell funktionsnedsättning i skolåren F-6. Verksamheten har i dagsläget 10 elever inskrivna som läser enligt kursplan för grundsärskolans ämnesområden.

Vi använder oss av Mockasinens lokaler emellanåt till exempel "vita rummet", fritidsrummet och rummet för taktil stimulering. Är också en del på Solbergaskolans stora skolgård och i gymnastiksalen.

Dela:
Kategorier: