Fritidshem

fritidshemmen erbjuder vi fritidshemsverksamhet för elever i förskoleklass till årskurs 3 med daglig samvaro, frilek, skapande, rörelse, utevistelse mm. I verksamheten ingår också andra aktiviteter som bland annat gemensamma utflykter, idrottslyftet och fritidshemmets dag.

Fritidshemmen öppnar klockan 06.30 och stänger klockan 18.00 varje dag. Öppningen och stängningen sker på Dalen. 07:30 öppnar Stjärnan för åk 1,2 och 3. De olika avdelningarna återsamlas cirka 16:45 på Dalen för gemensam stängning.

Information om verksamheten/aktiviteter meddelas via skolklassens veckobrev.   

Exempel på aktiviteter:

• Skapande

• Rörelse  

• Ute  

• Parklek

• Utflykter

• Fritidshemmets dag

• Massage

• Bakgrupp

 

Dalen:   Förskoleklassverksamhet (F-huset nedre botten)
08-508 45 891 eller 08- 508 21 652

• Solen:  År 1 (F-huset 1tr)
08- 508 21 660

Stjärnan: År 2 (F-huset 1tr)
076 825 0715

Höjden: År 3 (D-huset 1tr)
08- 508 45 890

 

Dela:
Kategorier: