Frånvaro / Ledighet

 

Riktlinjer för ledighet

Skolan har skyldighet att tillgodose elevens rätt till utbildning. Alla barn och ungdomar har rätt att få en utbildning så att de på ett fullvärdigt sätt kan fungera i samhället. Det innebär att för barn i åldrarna 7-16 år gäller skolplikt, det vill säga det är inte frivilligt att delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen. Det är vårdnadshavarens skyldighet att se till att skolplikten fullgörs.

Eleverna har skollov, där de får möjlighet till vila och rekreation. Ledighet utanför skolloven bör undvikas. Vill föräldrar av olika skäl att eleven beviljas extra ledighet skall man anhålla om detta i god tid (senast tre veckor) före ledigheten.

Enligt skollagen får skolpliktiga elever beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Bestämmelser om elevers ledigheter är reglerat i 7 kap i skollagen.

Enskild angelägenhet anges i förarbetena som exempel på situationer då bestämmelsen kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider.
Synnerliga skäl innebär att det är en situation utöver det vanliga och att det rör sig om undantagsfall. Särskilda skäl är steget före synnerliga skäl som kräver mer för att en sådan ska anses föreligga.

Dela:
Kategorier: