Elevhälsa

 

I Solbergaskolans elevhälsoteam (EHT)  ingår rektor, biträdande rektor, studie- och yrkesvägledare, speciallärare, specialpedagog, skolspykolog och skolsköterska.

Elevhälsoteamet träffas varje vecka. Då diskuteras både enskilda elevärenden, elevgrupper och hur skolan kan arbeta förebyggande och främjande ur ett elevhälsoperspektiv.

Innan ett enskilt elevärende tas upp i elevhälsoteamet har pedagogiska utredningar och insatser först gjorts av undervisande lärare och vårdnadshavare är kontaktad och informerad om arbetet.

Dela:
Kategorier: