Anmäl frånvaro

 

Vårdnadshavare ska anmäla frånvarande elev varje dag. Anmälan görs före kl. 07.30 - via Skolwebben eller via telefon.

• Via Skolwebben (kräver e-legitimation)
• Årskurs 1 - 6  08-508 216 36
• Förskoleklassen 08 - 508 45 891 eller 08 – 508 216 52

 

Med app (kommunal skola)

Med appen Anmäl frånvaro Stockholm kan du snabbt och enkelt använda din mobiltelefon för att anmäla ditt barns frånvaro. Tänk på att du måste registrera ditt mobiltelefonnummer i Stockholm Skolwebb för att du ska kunna använda appen.

De olika sätten att anmäla frånvaro på finns beskrivna på Stockholms stads webbplats. Där kan du även hitta länken till en supportguide som visar hur du ansvänder appen.

Dela:
Kategorier: