Trygghetsteam

Från och med januari 2017 träffas Trygghetsteamet jämna veckor (onsdagar 13.30-14.30). Varannan vecka används tiden till att arbeta och stötta pedagoger/verksamheten. Några gånger per termin träffas Trygghetsteamet tillsammans med elevhälsoteamet. Trygghetsteamet arbetar med frågor som rör diskriminering och kränkande behandling, samt trygghet i skolan. I Trygghetsteamet lyfts anmälningar som kommit rörande kränkande behandling eller diskriminering. Det diskuteras om ärendet även ska lyftas i Elevhälsoteamet och det bestäms vem i trygghetsteamet som ska följa upp ärendet. Trygghetsteamet planerar olika kamratfrämjande aktiviteter på skolan. På mellanstadiet driver trygghetsteamet gruppsamtal med eleverna i förebyggande syfte.

Varje vuxen ansvarar för att följa skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

 

Trygghetsteamets medlemmar (från vänster)

Erik Rygfelt Vilander (lärare mellanstadiet /resurs FG)
erik.rygfelt.vilander@stockholm.se

Faduma Mohamed (lärare mellanstadiet)
faduma.mohamed@stockholm.se

Susanne Stenlund (Biträdande rektor)
susanne.stenlund@stockholm.se 
0761-221659

Pia Mauritzson (fritidsklubben /resurs mellanstadiet)
pia.mauritzson@stockholm.se

Lydia Haile (åk 3/Höjden/lågstadiet)
lydia.haile@stockholm.se

Margaretha Sånning (Förskoleklass/lågtsadiet)
margaretha.sanning@stockholm.se                   

      

Dela:
Kategorier: